Knaphajs (Knaphejs, Knapheim) Mosze

(1910 Warszawa –?) – poeta tworzący w języku jidysz. Był robotnikiem. Należał do grupy poetów lewicowych. II wojnę światową przeżył w Kazachstanie. Po repatriacji do Polski kontynuował działalność literacką. Wkrótce wyjechał do Francji, a następnie do Argentyny. Początkowo podejmował wątki krytyki społecznej i wezwań do buntu przeciw wyzyskowi proletariatu. W okresie II wojny światowej i bezpośrednio po niej, jego twórczość zdominowała problematyka związana z Holokaustem. W czasie pobytu w Argentynie zwrócił się ku poezji lirycznej oraz tradycjom kultury jidysz. Debiutował tomem Wajse frimorgns (jid., Białe poranki, 1931). Poza tym wydał: poemat poświęcony Staremu Miastu w Warszawie Mokem (Ałtsztot) (1936), Lirisze baładn (jid., Ballady liryczne, 1940), Megiłas jidysz (jid., Latopis żydowski, 1948), Lewone-kricher (jid., Somnambulicy, 1951), 100 sonetn (jid., 100 sonetów, 1957). Był też autorem najnowszej przeróbki Bowe Buch na współczesny język jidysz (wyd. Buenos Aires 1964 i 1970).

Autorzy hasła: Małgorzata Naimska, Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem