Kluger Salomon (Szlomo) ben Juda (Jehuda) Aaron

w Galicji zw. Mądrym (jid. Kliger), albo Magidem z Brodów (1783 Komarowo – 1869 Brody) – rabin i talmudysta. Piastował kolejno: funkcję rabina w Rawie, Kulikowie, Józefowie Lubelskim, Brzeżanach i Brodach; kaznodziei (mag(g)id) w Brodach. Dzięki swej niezwykłej erudycji i znajomości wszelkich dziedzin literatury rabinicznej, stał się jednym z najpopularniejszych rabinów i autorytetów halachiczych, nie tylko w Królestwie Polskim i w Galicji, ale też całej Rosji. Był również ofiarą swego rozgłosu. Zasypywany pytaniami, udzielił kilku tysięcy responsów; wśród nich pojawiły się nieprzemyślane, a nawet sprzeczne. Przez to popadał w konflikty z innymi ówczesnymi autorytetami (m.in. z J.M. Ornsteinem). K. był również niebywale płodnym pisarzem. Pozostawił po sobie 174 dzieła rabiniczne, z których tylko 28 ukazało się drukiem (głównie nowele i komentarze talmudyczne oraz komentarze do dzieła Szulchan Aruch, wśród których jeden ze zbiorów komentarzy do kilku części Jore Dea miał, ok. poł. XIX w., aż trzy wydania). Za najważniejsze uchodzą: Sefer ha-chajim (uwagi do Orach chajim); Mej nid(d)a (komentarz do traktatu nid(d)a); Nidre(j) zrizin (komentarz do traktatu Nedarim); Chid(d)usze(j) Ansze(j) Szem (zbiór responsów odnoszących się do Ewen ha-ezer). Podobnie jak w przypadku responsów, większość tych dzieł nie była należycie dopracowana.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem