Klog Lejzor (Lejzer)

(1887 Wilno – 1943 Warszawa) – drukarz, działacz Bundu. Pochodził z rodziny robotniczej. Wcześnie zaczął pracować i związał się z ruchem socjalistycznym. W Wilnie rozwijał działalność partyjną; należał do bundowskiej organizacji Bojewoj Otriad; stworzył organizację robotników drukarskich; pracował w gazecie „Hofnung” (jid., Nadzieja), drukował proklamacje. Po przeniesieniu do Łodzi (jako Tojwie [Tuwja] Głaz) przyczynił się do zalegalizowania tamtejszego Związku Drukarzy. W 1915 rozpoczął pracę w Warszawie w dzienniku „Warszewer Togbłat”. Później został przewodniczącym warszawskiego Związku Drukarzy; organizował strajk drukarzy w 1918; w 1920 trafił do więzienia. W 1925 został wybrany na przewodniczącego Centralnego Zarządu Związku Drukarzy. Z jego inicjatywy powstało wiele instytucji związkowych o charakterze społecznym i kulturalnym. K. został członkiem Komitetu Warszawskiego Bundu, był również członkiem Zarządu Sanatorium W. Medema, a od 1936 – członkiem Zarządu Gminy Żydowskiej w Warszawie. W końcu 1938 kandydował do Rady Miejskiej Warszawy. Pracował w dzienniku „Der Moment”, a we wrześniu 1939 współpracował przy wydawaniu „Fołks-Cajtung”. Podczas wojny, w getcie warszawskim, gdzie znalazł się wraz z rodziną, kontynuował swą działalność partyjną; m.in. należał do CK Bundu, Centralnej Rady Związków Zawodowych; organizował pomoc socjalną dla drukarzy, przechowywał bibliotekę i archiwum Związku, drukował prasę podziemną, współpracował z ŻOB-em, a podczas powstania w getcie warszawskim walczył w rejonie ul. Franciszkańskiej. Zginął w bunkrze w żydowskim szpitalu przy ul. Gęsiej 6. Zgięła też większość jego rodziny, poza synem i wnuczką.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem