Klackin (Klatzkin) Jakob

(1882 Bereza Kartuska – 1948 Nowy Jork) – filozof, wydawca, syjonista; syn Elijahu ben Naftalego Herca K. Zdobył staranne wykształcenie talmudyczne pod kierunkiem ojca. Studiował filozofię we Frankfurcie n. Menem i w Marburgu; doktoryzował się w Bernie (1912). Współpracował z hebrajskimi czasopismami (m.in. z „Ha-Sziloach”). Był wydawcą pisma Organizacji Syjonistycznej „Die Welt” (1909–1911); szwajc. „Bulletin Juif” (1915–1918) oraz w Heidelbergu „Freie Zionistische Blätter” (1921–1922). Pracował też w Biurze Naczelnym Keren Kaj(j)emet le-Israel w Kolonii (1912–1915). Wraz z Nachumem Goldmanem był współzałożycielem berliń. wydawnictwa Eszkol (1923) oraz współinicjatorem wydawania Encyclopaedia Judaica (t. 1–10, 1928–1934) i hebrajskiej encyklopedii Enciklopedja Israelit (t. 1–2, 1929–1932). Po dojściu A. Hitlera do władzy, wyemigrował do Szwajcarii, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Wykładał w College of Jewish Studies w Chicago. Interesował się B. Spinozą, ukazując wpływy żyd. w jego dziełach i przekładając na j. hebr. jego Etykę. W swej filozofii kładł nacisk na witalność, biologiczność i instynkt człowieka. Doprowadziło go to do przedstawienia, jak tkwiące w człowieku siły kulturotwórcze mają tendencję do wyradzania się w siły autodestrukcji i jak w historii uwidacznia się konflikt, w którym instynkt samozachowawczy staje się reakcją na przeintelektualizowanie życia. Idee te znalazły wyraz zarówno w pracach dotyczących filozofii ogólnej (np.: Szki’at ha-chajim [hebr., Schyłek życia], 1925; Der Erkenntnistrieb als Lebens und Todesprinzip, 1935), jak i w poświęconych żydowskiej ideologii nacjonalistycznej (Probleme des modernen Judentums, 1918; wyd. 2 pt. Krisis und Entscheidung im Judentum, 1921). K. był też autorem kilku słowników filozoficznych, tomów esejów (m.in. zebranych w pośm. wydaniu Ktawim; hebr. Pisma, 1953), antologii aforyzmów i fragmentów z klasycznych dzieł filozoficznych (Misznat Riszonim, 1925; oraz Misznat Acharonim, 1952), a także pamiętników (Zichronot (1899–1901), wyd. 1902).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem