Klackin (Klatzkin) Elijahu ben Naftali Herc

zw. Rawem z Lublina (jid. Lubliner Raw) (1852 Uszpolski k. Wiłkomierza na Wileńszczyźnie – 1932) – rabin; ojciec Jakoba K. Zdobył rozległą znajomość nauk świeckich, w tym kilku języków, medycyny, farmacji, chemii, historii, geografii i matematyki. Od młodych lat nosił przydomek Szkłower Iluj (jid., Iluj ze Szkłowa; il(l)uj). Pełnił funkcję rabina kolejno w: Berezie Kartuskiej (od 1881); Mariampolu (od 1884); Lublinie (od 1910). W 1928 osiadł w Palestynie. Cieszył się sławą wielkiego uczonego talmudysty. Zwracano się doń z wieloma zapytaniami w kwestiach halach., które rozpatrywał ze znaczną dozą wyrozumiałości. Wsławił się m.in. liberalnym stosunkiem do sprawy agun, stwierdzając że w większości wypadków, do zawarcia przez nie ponownego małżeństwa wystarcza udowodnienie, iż zaginięcie męża nastąpiło rok wcześniej (zob. też: rozwód; Jewamot). K. był autorem ok. dziesięciu rozpraw talmudycznych i halachicznych.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand