Kitz Marcin

(1891 [1894] Lwów – 1943 tamże) – malarz, grafik. Studiował na Politechnice Lwowskiej, jednocześnie uczył się malarstwa u Stanisława Rejchana i Stanisława Batowskiego. Kształcił się także w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku im. L. Mehofferowej i w ASP w Krakowie u Ignacego Pieńkowskiego (1919-1920) oraz w Berlinie, Monachium i w Wiedniu. Przebywał też we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Tunezji i Dalmacji. Debiutował w 1921 na Wystawie Wiosennej Koła Miłośników Sztuki Żydowskiej we Lwowie. Malował głównie sceny rodzajowe (Szewc uliczny), pejzaże (Orka na Wołyniu, Kopanie ziemniaków), także miejskie (Rynek lwowski, Wały hetmańskie, Targ jesienny na warzywa), rzadziej martwe natury, portrety. Jego sztuka należy do nurtu malarstwa postimpresjonistycznego. Zainteresowanie kolorem, efektami luministycznymi, fragmentaryczność kompozycji bliska jest impresjonizmowi. Większa część dorobku K. zaginęła w czasie wojny.

Autor hasła: Renata Piątkowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand