Kirszrot Jakub

(1848-1920 Warszawa) – adwokat. Studiował w warszawskiej Szkole Głównej, uzyskując tytuł magistra prawa i administracji. Już przed 1876 był patronem przy Trybunale Cywilnym w Warszawie, potem adwokatem przysięgłym. Do końca życia był wziętym obrońcą i cenionym cywilistą. Wchodził w skład Naczelnej Rady Adwokackiej od chwili jej powołania. Był asymilatorem. Zasiadał w Zarządzie Gminy Żydowskiej w Warszawie. Jego głównym dokonaniem na niwie historycznej jest monografia Prawa Żydów w Królestwie Polskiem. Zarys historyczny (1917), obejmująca okr. od Konstytucji 3 maja po I wojnę światową.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem