Kirszbaum Eliezer Sinai (Synaj)

([1797] 1798 Sieniawa – 1870 Kraków) – jeden z pionierów haskali galicyjskiej, lekarz i pisarz. Studiował medycynę w Berlinie. Prowadził praktykę medyczną w Krakowie. W uznaniu zasług, podczas epidemii cholery w 1831, Senat Krakowa przyznał mu kamienicę. By móc ją objąć w posiadanie, K. musiał wystarać się o świadectwo chrztu, jednak judaizmu nie porzucił. Był związany z ruchem Wissenschaft des Judentums i przyjaźnił się z D. Friedländerem i L. Zunzem. Publikował w prasie niemieckiej i hebrajskiej oraz wydał kilka książek, wśród nich: dwa zbiory poezji hebrajskiej Leket szirim, Melicot (1820) i Hilchot jemot ha-Maszijach (1822); rozważania dotyczące idei mesjańskiej, widzianej z perspektywy ruchu politycznego oraz Vorschläge betreffend einige gesellschaftliche Institutionen (1842) – zbiór szkiców poświęconych instytucjom społecznym.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand