„Kirjat Sefer”

(hebr., Miasto Ksiąg) – najważniejsza na świecie bibliografia bieżąca, dotycząca judaików; kwartalnik bibliograficzny wydawany od 1924 przez Żydowską Narodową i Uniwersytecką Bibliotekę w Jerozolimie. Zawiera bibliografię druków izraelskich oraz judaików i hebraików wydawanych poza Izraelem, a także tekstów poświęconych judaikom i hebraikom, zamieszczanych w czasopismach. Poza tym, publikowane są w nim artykuły i szkice związane z bibliografistyką, dziejami książki oraz czasopiśmiennictwa jidysz i hebrajskiego, historii żydowskiego drukarstwa i ruchu wydawniczego. Od czasu do czasu wydawane są obszerne suplementy.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem