Kin(n)im

(l.mn., hebr., Gniazda, Para ptaków składanych w ofierze) – jedenasty traktat piątego porządku Miszny (Kodaszim), liczący 3 rozdziały. Dotyczy ofiar całopalnych z ptactwa (por. ptaki; były to zazwyczaj dwie synogarlice lub gołębie), składanych przez ubogich (Kpł 1,14-17; 5,7-10; 12,8; 15,13-15). W obu Talmudach oraz w Tosefcie brak jest uzupełnień i komentarzy do tego traktatu.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand