Kid(d)uszin

(l.mn., hebr., Poświęcenia, Zaślubiny) – siódmy traktat trzeciego porządku Miszny (Naszim), liczący 4 rozdziały. Stanowi on zbiór przepisów prawnych, dotyczących zawierania związków małżeńskich (małżeństwo), a także praktycznych, życiowych rad dla mężczyzn; np. jak postępować, by zyskać sobie przychylność kobiety, co sprawia jej przyjemność, czym można ją wzruszyć itp. Uzupełnienia i komentarze do K. znajdują się zarówno w TB, TJ, jak i w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand