Kid(d)usz (ha-)lewana

zob. Błogosławieństwo księżyca; oraz w: księżyc; Rosz Chodesz

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand