Ketubot

(l.mn., hebr., Kontrakty małżeńskie) – drugi traktat trzeciego porządku Miszny (Naszim), liczący 13 rozdziałów. Zawiera zbiór przepisów prawnych, związanych ze spisywaniem i przestrzeganiem kontraktów małżeńskich (ketuba); wyliczono w nim szczegółowo prawa i obowiązki ojca względem dziecka, wzajemne obowiązki kobiet i mężczyzn, prawa kobiety w wypadku wygórowanych żądań mężczyzny (albo rozwodu), przybranej córki w domu swych opiekunów, wdowy, dziedziczenia kontraktów małżeńskich przez syna po śmierci matki, dziedziczenia majątku przez kobietę po śmierci męża i wiele in. Podano też najkorzystniejsze dni do zawierania małżeństw (por. małżeństwo; dla panien miała być to środa, a dla wdów – czwartek); liczne wskazówki, dotyczące np. postępowania w wypadku, gdy żona nie jest pełnoletnia; wyprawy córki; uchybień podlegających karze grzywny lub odszkodowania. Uzupełnienia i komentarze do K. znajdują się zarówno w TB, TJ, jak i w Tosefcie. (Zob. też: Eisenstadt Meir ben Icchak; Luria Szlomo ben Jechiel)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand