Keter Tora; Keter Tora; „Keter Tora”

zob. korona na Torę; oraz w: Aaron ben Elijah Karaita (1300-1369); Rabinowicz Szlomo Chanoch ha-Kohen z Radomska (1882-1942)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand