Keter Malchut

zob. w: Salomon ben Jehuda ibn Gabirol (ok. 1021-1058)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand