Kempner Stanisław Aleksander

(1857 Kalisz – 1924 Warszawa) – ekonomista, dziennikarz; brat Gabriela K. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, która zajmowała się także przemysłem. Był absolwentem prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jako ekonomista, był eklektykiem, wyrazicielem poglądów liberalnej inteligencji Królestwa Polskiego. Po I wojnie światowej wykładał w Wolnej Wszechnicy Polskiej i w działającej przy niej Szkole Dziennikarskiej. Współpracownik i redaktor działu ekonomicznego Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej; Encyklopedii HandlowejEncyklopedii Rolniczej. Zasłużony dla historii gospodarczej, m.in. jako redaktor i główny autor Dziejów gospodarczych Polski porozbiorowej (t. 1–2, 1920–1922). Współpracownik wielu warsz. czasop., w tym wydawca „Nowej Gazety”, zw. przez antysemitów „Gazetą Żydowską”. Był współzałożycielem i wiceprez. Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich; działał w Towarzystwie Prawniczym i Towarzystwie Wolnomyślicieli. Zajmował się też krytyką literacką i teatralną; był autorem kilku utworów literackich które nie oparły się próbie czasu. Choć na przestrzeni całego życia oddał kulturze i sprawie polskiej wielkie usługi, od zwalczania antypolskiej polityki Niemiec (m.in. Bismarck, 1890), aż po uczestnictwo w Radzie Finansowej w okresie rządów S. Grabskiego, często był przedmiotem niewybrednych ataków antysemickich. Jako wolnomyśliciel, zwalczał zarówno syjonizm (Sjonizm, 1903), będący dlań jedną z form nacjonalizmu, jak i antysemityzm.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem