Kempner Gabriel

(1855 Kalisz – 1916 Warszawa) – prawnik, literat, krytyk, publicysta; brat Stanisława K. Ukończył studia prawnicze na Cesarskim Uniwersytecie w Warszawie (1871–1875). Początkowo pracował jako aplikant sądowy, potem prowadził kancelarię adwokacką. Publikował w prasie fachowej, oraz szkice i utwory literackie w czasopismach (zwłaszcza w tygodnikach) warszawskich. Ceniony był jako informator, przekazujący wiadomości o życiu kulturalnym na Zachodzie. Był także wziętym krytykiem teatralnym (od 1890 stały krytyk teatralny „Przeglądu Tygodniowego”). W 1906 został członkiem redakcji „Nowej Gazety”. Był współzałożycielem Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich. Istotną część dorobku K. stanowią przekłady literackie z języka francuskiego, niemieckiego i angielskiego (także dla potrzeb teatrów). K. był zdecydowanym zwolennikiem asymilacji Żydów.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand