Każdan Chaim Salomon (Szlomo)

(1883–1979) – pedagog i pisarz. W 1902 został nauczycielem szkoły zawodowe dla dziewcząt w Chersonie. Później pracował w Kijowie i Warszawie. Związany był z ruchem socjalistycznym, zaangażowany w działalność Kultur-Ligi. Interesował się przede wszystkim nauczaniem i popularyzacją literatury i języka jidysz, także jako autor podręczników i współpracownik pedagogicznych periodyków, inspektor szkolny itp. W latach 30. XX w. był dyrektorem CISZO. Zdołał uciec przed Niemcami i w 1941 osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie był instruktorem Workmen’s Circle, a od 1955 – profesorem literatury i języka jidysz w Jewish Teachers Seminary and People’s University. Opublikował wiele monografii, dotyczących dziejów szkolnictwa, a wśród nich Di Geszichte fun jidiszn szułwezn in Umophengikn Pojłn (jid., Historia żydowskiej edukacji w Niepodległej Polsce, 1947).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand