Katz (Kac) Josef; Josef ben Mordechaj Gerszon ha-Kohen Katz

(ok. 1510 Kraków – 1591 tamże) – talmudysta, autor dzieł halachcznych; syn Mordechaja Gerszona K.; szwagier M. Isserlesa. Ok. 1540 został rektorem sławnej krakowskiej jesziwy. Nigdy nie pełnił funkcji rabina, a z inskrypcji na nagrobku wynika, że był przewodniczącym sądu religijnego (aw be(j)t-din). Prowadził rozległą korespondencję z wieloma żydowskimi uczonymi, m.in. z Turcji, Włoch oraz z Bałkanów; została ona opublikowana w 1590 w dziele Szeerit Josef (hebr., Szczątek [Pozostałość Plemienia] Józefa). Przedmiotem jego rozstrzygnięć (responsów) były głównie problemy z dziedziny prawa cywilnego.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem