Katz (Benszalom) Bencjon

(1907 Sanok – 1968) – tłumacz, krytyk literacki, pedagog. Był absolwentem UJ, gdzie też pracował jako lektor języka hebrajskiego (1929-1939), oraz w Instytucie Nauk Judaistycznych w Warszawie (1937-1939). Po wybuchu wojny przedostał się do Palestyny (1940). Był dyrektorem wydziału do spraw młodzieży i ruchu He-Chaluc w Agencji Żydowskiej (1941-1963). Wykładał literaturę klasyczną na uniwersytecie w Tel Awiwie, którego był rektorem (od 1964). Opublikował m.in.: Miszkalaw szel Ch.N. Bialik (hebr., Metra w poezji Ch.N. Bialika, 1942); Ha-sifrut ha-iwrit be(j)n sztej milchamot olam (hebr., Literatura hebrajska w okresie międzywojennym, 1953). K. był także tłumaczem; przełożył na język hebrajski, m.in. dzieła literatury perskiej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand