Karo (Caro) Josef ben Efraim

(1488 Toledo bądź w Portugalii – 1575 Safed) – rabin, kodyfikator i kabalista. Po wygnaniu Żydów z Hiszpanii w 1492 (bądź z Portugalii w 1497), wraz z rodzicami, przeniósł się do Turcji. Kształcił się pod kierunkiem ojca, a później stryja, Icchaka. Przebywając w Salonikach oraz w Adrianopolu i Nikopolu, gdzie był rabinem, zetknął się z tamtejszymi kabalistami. Pod wrażeniem wieści o spaleniu na stosie Salomona Molcho, w 1532 miał doznać objawienia dotyczącego własnej męczeńskiej śmierci. W 1536 przeniósł się do Safed w Palestynie, gdzie zaangażował się w dzieło odnowienia tradycji smichy, podjęte przez Jaakowa Berawa, od którego sam otrzymał ją w 1538. W Safed stał się jednym z najważniejszych autorytetów, członkiem be(j)t dinu i władz gminnych, kierował dużą jesziwą. Najważniejszą część jego spuścizny stanowią kodyfikatorskie dzieła halachiczne: Be(j)t Josef; Szulchan Aruch oraz kilka innych, w tym Kesef Miszne (1574-1575; jeden z najważniejszych komentarzy do części Miszne Tora Majmonidesa) oraz Bedek ha-bajt (1605; suplementy i korekty do Bejt Josef). Jako powszechnie uznany autorytet w sferze halachy, K. otrzymywał dotyczące jej zapytania z całej niemal diaspory. Część responsów ukazała się drukiem już po jego śmierci. K. był także znakomitym kabalistą. Wierzył, że regularnie nawiedza go mag(g)id, tj. niebiański opiekun, odsłaniając przed nim tajniki kabały, potwierdzając rozstrzygnięcia halachiczne, udzielając wskazówek na temat życia ascetycznego. Magid miał być niebiańskim uosobieniem ducha Miszny i Szechiny. Zdaniem K., zdarzało się także, iż magid ten przemawiał publicznie jego własnymi ustami. Opis tych doświadczeń, ciągnących się przez ok. 50 lat, zawarł K. w mistycznym pamiętniku Ma(g)id Meszarim (1646).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem