Kapłański Wolf

pseud. Wital ([1910?] ok. 1912 okolice Brześcia Litewskiego – 1943 Treblinka) – malarz, grafik, krytyk sztuki, poeta. Ukończył Szkołę Przemysłu Artystycznego w Wilnie, później studiował na Wydziale Sztuk Pięknych USB (1934-1937). Z uczelni relegowano go za formę protestu przeciwko wystąpieniom antysemickim na uniwersytecie. W 1937 zamieszkał w Łodzi. W Wilnie miał wystawę indywidualną w 1938. Malował pejzaże (Uliczka, Dziedziniec synagogi w Wilnie), wnętrza synagog (Kazalnica, Wnętrze synagogi w Urli), martwe natury i portrety. W jego twórczości częsta jest tematyka społeczna oraz motywy żydowskie. Zachowało się niewiele prac artysty.

Autor hasła: Renata Piątkowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand