Kalmanowic Abraham

(1891 Delatycze – 1964) – rabin, rosz jesziwa. Był absolwentem m.in. jesziw w Słobodce i w Telcu. Od 1913 piastował urząd rabina w Rakowie k. Mińska, gdzie założył jesziwę (1916). Więziony był przez władze sowieckie. Po I wojnie światowej osiadł w Wilnie. Należał do grona organizatorów Waad ha-Jesziwot. Współpracował z Ch.O. Grodzieńskim przy tworzeniu kolelu Ateret Cwi w Wilnie. Od 1926 kierował jesziwą w Mirze, a w 1929 został rabinem w Tykocinie, gdzie także założył jesziwę. W 1939, wraz z grupą uchodźców z jesziwy w Mirze, znalazł się Wilnie, skąd w 1940 udało mu się przedostać do Stanów Zjednoczonych. Tam organizował pomoc dla rabinów i środowisk związanych z jesziwami, m.in. dla grupy uchodźców z wschodnich ziem Polski na Dalekim Wschodzie; m.in. dzięki niemu mirska jesziwa ponownie została otwarta w 1946 w Nowym Jorku. K. działał także w stowarzyszeniu niosącym pomoc i sprowadzającym studentów z Afryki Północnej do tejże uczelni. (Por. też Sugihara Sempo)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem