Kallir (Kallier) Natan Ritter von

(1821-1886)- finansista, posiadacz ziemski, działacz społeczny i polityczny. Z Niemiec do Galicji wyemigrował jego dziadek, Aleksander Zyskind K.; ojciec – Majer K. (zm. 1875) – był wpływowym kupcem i finansistą w Brodach, współwłaścicielem największego galicyjskiego banku prywatnego w poł. XIX w. pod nazwą „Natansohn i Kallir”, pierwszym prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Brodach, burmistrzem Brodów (1853), posłem na Sejm Galicyjski (1848; 1861-1867); w 1869 został nobilitowany, a w 1874 otrzymał stopień rycerski. Natan R. von K. był właścicielem największego galicyjskiego banku, posiadał rozległy majątek ziemski. Podobnie jak ojciec, piastował stanowisko prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Brodach. W 1873 został wybrany do austriackiego Reichsratu. Był związany z austriacką partią liberalną, w związku z czym ostro krytykowali go polscy publicyści i politycy, gdyż nie tylko nie wstąpił do Koła Polskiego, ale też wielokrotnie głosował przeciwko niemu. Bronił interesów ekonomicznych kupców i rzemieślników żydowskich. Był również znanym filantropem. Szczególnie znane było jego zaangażowanie w akcję pomocy Żydom emigrującym z Rosji w latach 80. XIX wieku.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem