Kalisz Mordechaj Menachem Mendel z Warki

zw. Milczącym Cadykiem (1819-1868 Warszawa) – cadyk; syn Izraela Icchaka K. z Warki; brat rabiego Jaakowa Dawida z Mszczonowa (1814-1878); ojciec Symchy Bunema K. z Otwocka; uczeń Menachema Mendla z Kocka. Po śmierci ojca i Sz.F. Dancigera z Grójca, na rzecz którego zrzekł się sukcesji po ojcu, w 1849 – po śmierci Dancigera – został cadykiem. Bardzo cenił ciszę. Często, razem ze swoimi chasydami, spędzał wiele godzin bez wypowiedzenia choćby jednego słowa. K. został pochowany na warszawskim cmentarzu przy ul. Okopowej. Nad jego grobem wzniesiono ohel. Następcą K., a zarazem kolejnym cadykiem dynastii wareckiej, był jego syn, Symcha Bunem. (Zięć K., Jaakow Jehuda z Warszawy i Nadarzyna [zm. w 1885], był cadykiem w Białej [Rawskiej]).

Autor hasła: Michał Galas

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand