Kalisz Izrael Icchak z Warki

zw. Icchakiem z Warki, Rebem (Rabim) z Warki (jid. Wurker Rebe) (1779 Żelechów – 1848 Warka) – chasydzki rebe, cadyk z Warki, założyciel dynastii cadyków wareckich; ojciec Mordechaja Menachema Mendla K. z Warki; dziadek Symchy Bunema K. z Otwocka. Pochodził z chasydzkiej rodziny; jego ojcem był Szymon K., zw. Miłosiernym. K. był zwolennikiem Dawida ben Salomona z Lelowa; Jaakowa Icchaka ha-Lewiego Horowica z Lublina oraz Jaakowa Icchaka ben Aszera z Przysuchy. Po śmierci tego ostatniego, obok I.M. AlteraChanocha z Aleksandrowa, K. stał się jednym z najbliższych uczniów M.M. Morgensterna. W 1827 osiadł w Warce, gdzie w 1829 założył swój dwór. Miał 114 uczniów, z których kilku stało się bardzo wpływowymi cadykami (m.in. J.A. Guterman z Radzymina i Dow Berysz z Białej). K. był uznawany za czołowego obrońcę Żydów w swym pokoleniu (zwano go Miłującym Izrael). Będąc człowiekiem bardzo skromnym, sporo uwagi poświęcał wszystkim sferom życia żydowskiego (np. zabiegom o zwalnianie Żydów z poboru wojskowego, zbieraniu funduszy palestyńskich, osadzaniu Żydów na roli). W 1846, wraz z I.M. Alterem, konferował z M. Montefiorem w czasie jego pobytu w Warszawie, zabiegając o wstawiennictwo u cara w obronie praw Żydów. Wypowiedzi i opowieści dotyczące życia K. zostały zebrane w dziele Ohel Icchak (hebr., Namiot Izaaka, 1914). Jego syn, Jaakow Dawid K. (1814–1878), zapoczątkował dynastię cadyków z Mszczonowa, której kolejnymi przedstawicielami byli: Menachem Mendel K. (1860–1917); Josef K. (1878–1936); Szymon (Szimeon) Szalom K. (1883–1954) – pierwszy cadyk mszczonowski na Brooklynie w Nowym Jorku. Potomkowie Rabiego z Warki z linii mszczonowskiej kontynuują swą działalność w jesziwach w Jerozolimie, pod przywództwem Jerachmiela Jehudy Meira (ur. 1948) i na Brooklynie pod przywództwem Icchaka Kalisza.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem