„Kalendarz Żydowski - Almanach”

rocznik wydawany przez Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej). Ukazuje się od roku 1983/1984 (według kalendarza żydowskiego – 5745); ma formę almanachu. Jego redaktorami byli kolejno: Ewa Świderska, Józef Korzeniowski, Michał Friedman, Bella Szwarcman-Czarnota. Poza stałymi elementami, jak kalendarz na żydowski rok liturgiczny (z oznaczeniem terminów zapalania świec w szabas), teksty podstawowych modlitw i błogosławieństw oraz sprawozdanie wydających go instytucji, zawiera: teksty literackie, opracowania dotyczące głównie dziejów Żydów w Polsce, ich dorobku kulturalnego, oraz rozmaitych zagadnień religijnych, materiały pamiętnikarskie i relacje z wydarzeń współczesnych, a także ilustracje czarno-białe i barwne (z zasady reprodukcje dzieł sztuki).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand