Kalahora Josef ben Salomon

zw. Josefem Darszanem (hebr. darszan = kaznodzieja) (1601 Poznań – 1696) – rabin, pisarz; wnuk Izraela Samuela ben Salomona K.; bratanek lekarza, Matatiasza K. Był rabinem w Białej Cerkwi i świadkiem pogromów Żydów na Ukrainie w czasie powstania Chmielnickiego. Po 1648 wrócił do Poznania, gdzie pełnił funkcję rabina. Koniec życia spędził jako asceta, całkowicie poświęcając się studiom. Jest autorem kilku dzieł homiletycznych, z których kilka pozostawił w postaci rękopisów. Najważniejszym z nich było Jesod Josef (hebr., Zasada Józefa, 1679; wydawane później jeszcze wiele razy, także razem z rozmaitymi dodatkami). Książka ta była jednym z najpopularniejszych dzieł moralizatorskich, znajdującym szczególnie licznych odbiorców na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Snute w niej rozważania na temat grzechu i pokuty (por. skrucha) były powiązane z wątkami kabalistycznymi.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem