Kalahora Izrael Samuel ben Salomon

(ok. 1560-1640) – talmudysta, rabin; dziadek Josefa ben Salomona K. Mieszkał w Krakowie, gdzie kierował własnym be(j)t ha-midraszem. Potem przeniósł się do Łęczycy i piastował tam stanowisko rabina. Choć wspominał o sześciu, napisanych przez siebie książkach (w tym kabalistyczne), znane jest tylko jedno jego dzieło – Jismach Jisrael (1626). Zawiera ono zbiór przepisów zawartych w kodeksie Szulchan Aruch, zestawionych w porządku alfabetycznym. Później było ono kilkakrotnie wydawane, jako dodatek do różnych komentarzy do Szulchan Aruch.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem