Kahane Dawid

(1903 Grzywna [Grzymała?] – 1998 Tel Awiw) – rabin. Pochodził z rodziny rabinackiej. Odebrał tradycyjne wychowanie religijne. Studiował w Berlinie, Wrocławiu, a w 1923–1929 – na uniwersytecie wiedeńskim, uzyskując doktorat z filozofii, oraz w Israelitisch-Theologische Lehranstalt. Po powrocie do Polski osiadł we Lwowie, gdzie był szkolnym nauczycielem religii. Później piastował stanowisko rabina w Tykocinie i w synagodze przy ul. Sykstuskiej we Lwowie (1929–1939). Kierował też instytutem nauki Tanachu przy Żydowskiej Gminie Wyznaniowej we Lwowie. Podczas okupacji niemieckiej został powołany w skład lwowskiego rabinatu i działał w wydziale religijnym tamtejszego Judenratu. Był więźniem obozu janowskiego we Lwowie. Uratował się dzięki pomocy Andrzeja Szeptyckiego, metropolity greckokatolickiego. Ukrywał się w klasztorach. W tym czasie m.in. tłumaczył Torę na język ukraiński. Po wkroczeniu wojsk radzieckich kierował biblioteką żydowską. Od 1944 był majorem w LWP. Po powrocie do kraju, w 1945 został mianowany naczelnym rabinem WP. Był też przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Naczelnej Rady Religijnej Komitetu Organizacyjnego Żydowskich Kongregacji Wyznaniowych w Polsce, jako przedstawiciel Mizrachi. Protestował przeciw przejawom antysemityzmu i aktom przemocy na tym tle (m.in. przemawiał na pogrzebie ofiar pogromu kieleckiego). Jako rabin postępowy bywał krytykowany za odstępstwa od ortodoksji. Po likwidacji rabinatu polowego wyemigrował do Izraela (1949). Piastował tam m.in. godność naczelnego rabina sił lotniczych. W 1967–1975 był naczelnym rabinem Argentyny. W 1975 powrócił do Izraela i zamieszkał w Tel Awiwie. K. jest autorem kilku niewydanych relacji, a także pamiętników oraz książek: Joman geto Lwow (hebr., Dziennik z getta lwowskiego, 1978; wyd. ang. Lvov Ghetto Diary, 1990); Achre(j) ha-mabul (hebr., Po potopie [1945–1950], 1968) – wspomnienia z lat powojennych w Polsce.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Dawid Kahane - Kahane Dawid - Polski Słownik Judaistyczny
Dawid Kahane (kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem