Kahan Jehuda (Juda) Lejb (Löw)

(1881 Wilno – 1937 Nowy Jork) – pisarz tworzący w języku jidysz, folklorysta, współpracownik JIWO. Pochodził z rodziny kupieckiej. Od 1889 przebywał w Warszawie. Po ukończeniu chederu terminował u zegarmistrza. Poza tym był samoukiem. Jako początkujący poeta i zbieracz pieśni ludowych, dzięki znajomości z A. Rajzenem, Sz. Aszem i H.D. Nombergiem, znalazł się w kręgu I.L. Pereca. Kiedy w 1901 wyjeżdżał do Londynu, miał już pokaźny zbiór utworów ludowych. W Londynie związał się z lewicą syjonistyczną. W 1904 przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie początkowo pracował jako zegarmistrz. Próbował też zorganizować (m.in. razem z Ch. Żytłowskim) Żydowski Związek Literacki (jid. Jidiszn Literariszn Farajn), który zajmowałby się wydawaniem tekstów folklorystycznych. Od 1919 wykładał w Żydowskim Seminarium Nauczycielskim w Nowym Jorku. Założył wydawnictwo Naj-Cajt (jid., Nowy Czas; 1919-1921), które m.in. publikowało utwory J. Opatoszu. K. był współzałożycielem wileńskeigo Żydowskiego Towarzystwa Historyczno-Etnograficznego im. Sz. An-Skiego (1921). Od początku istnienia JIWO był z nim ściśle związany; m.in. jako współtwórca Amoptejl i jego skarbnik (potem zastępca skarbnika) oraz członek Sekcji Filologicznej JIWO. Opublikował m.in.: Jidisze fołkslider mit melodies (jid., Żydowskie pieśni ludowe wraz z melodiami, t. 1-2, 1912; wyd. 2., 1920); Jidisze fołkslider (jid., Żydowskie pieśni ludowe, 1930); Jidisze fołks-majsjes (jid., Żydowskie bajki ludowe, 1931); Der Jid. Wegn zich un wegn andere in zajne szprichwerter un redns-artn (jid., Żyd. O sobie i o innych w przysłowiach i powiedzeniach, 1933). K. wydawał także własne pieśni oraz bajki dla dzieci. Jego zbiory trafiły do JIWO w Wilnie i zaginęły w czasie II wojny światowej. Część jego manuskryptów została wydana w Gezamłte ksowim (jid., Pisma zebrane, Wilno 1940), pozostałe przepadły podczas wojny (poza tymi, które znajdowały się w Nowym Jorku; te wydał M. Weinreich, pt. Studies wegn jidiszer fołksszafung [jid., Studia o żydowskim ludowym świecie, 1952]).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem