Kahan Baruch Mordechaj

używał pseud. P. Wirgili oraz kilku przybranych nazwisk (1883 Mohylew – 1936 Wilno) – działacz Bundu, publicysta. Pochodził z zamożnej rodziny chasydzkiej i otrzymał tradycycjne wykształcenie religijne (m.in. uczył się w jesziwach w Brześciu i w Wołożynie). Od 18 roku życia związany był z Bundem. W 1905 współorganizował samoobronę żydowską w czasie pogromu w Żytomierzu. Potem pracował w Łodzi oraz współpracował z prasą Bundu (m.in. z pismami: „Der Werker”, „Fołks-Cajtung”, „Hofnung”). W 1908, po przeżytym kryzysie, wycofał się na pewien czas z działalności rewolucyjnej. Do pracy w Bundzie powrócił w czasie I wojny światowej. W 1917 był członkiem piotrogradzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Po wojnie osiedlił się Wilnie, gdzie działał w organizacjach: ORT, CISZO (jako członek Sekretariatu Centralnego), JIWO i w szkolnictwie żydowskim, oraz jako reprezentant Bundu – w gminie żydowskiej i w Radzie Miejskiej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem