Kahan(a) Salomon Dawid

(1869 Janów k. Kowna – 1953 Jerozolima) – rabin. Studiował w jesziwie w Wołożynie i w kolelu w Kownie. Po swym teściu, Samuelu Zajnwelu Klepfiszu (1820-1902), objął stanowisko jednego z rabinów warszawskich. Po I wojnie światowej zorganizował komisję do spraw agun przy stołecznym rabinacie. Był członkiem prezydium Agudat ha-Rabanim be-Polin. W 1939 zdołał przedostać się do Palestyny, gdzie został rabinem Starego Miasta w Jerozolimie. Po II wojnie światowej był twórcą wydziału do spraw agun przy naczelnym rabinacie w Palestynie. W 1947, podczas walk z Arabami, został ewakuowany do Nowego Miasta w Jerozolimie. Jego spuścizna pisarska uległa zniszczeniu w czasie obu wspomnianych ucieczek.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand