Kagan Abraham Mendel

używał licznych pseudonimów i kryptogramów, w Związku Radzieckim korzystał z nazwiska Sierpiński (1905 Łódź – 1938) – działacz komunistyczny. Jako gimnazjalista należał do młodzieżowej organizacji syjonistycznej. Od 1920 działał w ruchu komunistycznym; z tego powodu wielokrotnie był represjonowany i więziony. Od 1927 był stałym funkcjonariuszem partyjnym KPP. Odsiadując (od 1928) kolejny wyrok, podjął pracę nad krytyką luksemburgizmu oraz napisał Tło gospodarcze i istota klasowa powstania listopadowego (Mińsk 1934). W 1932, w drodze wymiany więźniów, znalazł się w Związku Radzieckim. Później działał w KPP (m.in. w kopenhaskim Biurze Politycznym KC KPP) oraz, jako oddelegowany do Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Od 1937 przebywał na Zachodzie, gdzie popierał stalinowski kurs w ruchu komunistycznym. To stało się przyczyną jego zerwania z kuzynami – Abramem K. (1906-1943) i Grzegorzem K. (1905-1943), związanymi z antystalinowskimi grupami zbliżonymi do trockizmu. Odwołany do Moskwy w 1938 został aresztowany i zamordowany. Rehabilitowany w 1956.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand