Kacenellbogen Cwi Hirsz

(Naftali; wcześniej Herszel Symcha) (1796 Wilno — 1868 tamże) — maskil, pisarz, pedagog, publicysta. Już w młodości swą rozległą wiedzą talmudyczną zwrócił na siebie uwagę rabina, Saula K. (zm. 1825); potem przyjął jego nazwisko i napisał jego biografię (została wydana wraz z mową pogrzebową Gibat Szaul, 1825). K. jest autorem Netiwot Olam (1822) — komentarzy do 32 prawideł interpretacji Barajty. Pod wpływem lektur związał się z haskalą, stając się czołowym, umiarkowanym maskilem wileńskim. Wielokrotnie wybierany był do zarządu tamtejszej gminy. W 1847 został nauczycielem w wileńskiej szkole rabinów (od 1849 był jej inspektorem), co sprowadziło nań niechęć ortodoksów. Próbował sił jako poeta, publikując okolicznościowe utwory, poświęcone m.in. Chaimowi ben Icchakowi z Wołożyna (Nachal Dima, 1822) oraz carowi Aleksandrowi I (Szir Teila, 1820). Współpracował z periodykami „Pirche(j) Cafon”„Ha-Karmel”.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand