Kabalat Szabat

(hebr., Przyjęcie [Powitanie] Szabatu; jid. Kabołes Szabes) – obrządek poprzedzający piątkowe modły wieczorne (maariw), sprawowany o zmroku bądź nie później niż pół godziny po zachodzie słońca (por. szabat). Do wieczornego obrządku piątkowego wprowadzili go w XVII w. kabaliści z Safed, którzy wychodzili na pola, by powitać Królową Szabat (hebr. Szabat ha-Malka), reprezentującą dla nich Szechinę. Jednakże genezę obrządku można cofnąć, aż do czasów amoraitów, a nastrój z nim związany legł u źródeł inspiracji powstania hymnu Lecha dodi. W rycie sefardyjskim K.Sz. składa się z recytacji Psalmu 29Lecha dodi; zaś w rycie aszkenazyjskim – z Psalmów 95-99, Lecha dodi oraz z Psalmów 92-93. Przedstawiciele judaizmu reformowanego w Izraelu stosują się zasadniczo do rytu aszkenazyjskiego, dodając doń wiersz Ch.N. Bialika. (Zob. też: Melaw(w)e Malka; zmirot)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand