Kabak Aaron (Aharon) Abraham

(1880 Smorgonie – 1944 Jerozolima) – pisarz, prozaik, tworzący w języku hebrajskim. W 1921 osiedlił się w Palestynie. Pracował jako nauczyciel w szkole w Jerozolimie; odgrywał znaczącą rolę w literaturze i społecznym życiu miasta. Debiutował w 1905 nowelą Lewada (hebr., Dla niej samej), okrzykniętą pierwszą syjonistyczną. nowelą w hebrajskiej literaturze. W utworze Ahawa (hebr., Miłość, 1914) opisywał życie rosyjskiej inteligencji na emigracji w Szwajcarii. K. wprowadził realistyczną nowelę historyczną do literatury hebrajskiej, pisząc w 1928-1929 trylogię o fałszywym Mesjaszu, pt. Szlomo Molcho. Był także autorem dwóch dramatów o tematyce biblijnej, licznych esejów krytycznych oraz przekładów literatury światowej (m.in. H.B. Stendhala).

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand