K(e)ritot

(l.mn., hebr., Odcięcia, Wystąpienia, Wykorzenienia, Przecięcia) – siódmy traktat piątego porządku Miszny (Kodaszim), składający się z 6 rozdziałów. Poświęcony jest rozmaitym poważnym przekroczeniom Prawa, dotyczącym łamania przepisów związanych z postami, koszernością potraw, świętowaniem szabatu, a także z przestępstwami seksualnymi, za które winny może ponieść karę bożą, zw. karet, tj. „odcięcie” (wykluczenie) od społeczności (mogła być nią nawet przedwczesna lub bezpotomna śmierć). (Według Majmonidesa, owo „odcięcie” dotyczyło nie tylko tego świata, ale także przyszłego; Olam ha-Ba.) W K. wymieniono 36 rodzajów wykroczeń, podlegających karze karet; omówiono ofiary, jakie w związku z ich popełnieniem należy składać, a także ofiary składane przez położne (ich zawód traktowany był jako nieczysty rytualnie; por. czystość rytualna), kobiety po poronieniu, oraz składane w sytuacjach wątpliwych, gdy człowiek nie jest w pełni przekonany o własnej winie. Przepisy poparte są licznymi wypowiedziami Rabiego Akiwy.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand