„Jutrzenka. Tygodnik dla Izraelitów Polskich”

polskojęzyczny tygodnik, wydawany w Warszawie pod red. D. Neufelda. Pismo, założone 5 VII 1861, zostało zlikwidowane przez cenzurę 23 X 1863, po aresztowaniu i zesłaniu Neufelda. Inspiratorami utworzenia pisma byli wychowankowie warszawskiej Szkoły Rabinów, rzecznicy asymilacji, do których zaliczał się także sam Neufeld. „J.” poświęcona była publicystyce religijnej, społecznej, historycznej oraz aktualnej informacji. Prowadzono w niej działy urzędowe (m.in. zarządzenia), publikowano rozprawy naukowe, teologiczne, z dziedziny prawa, życiorysy sławnych Żydów, utwory literackie i inne. Tygodnik stanowi bogate źródło wiedzy o dziejach Żydów polskich w okresie poprzedzającym wybuch powstania styczniowego i stosunku do niego ludności żydowskiej. Ogółem ukazało się 121 numerów tego pisma.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem