„Jugend (Jugnt)” Kraków

(od 1914 „Młodość” Kraków) zob. w: kluby sportowe żydowskie

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand