Judenhass

(niem., nienawiść do Żydów) – sformułowanie używane od 2. poł. XIX w. przez przeciwników antysemityzmu, jako dosadne określenie tego zjawiska.

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand