Juda z Regensburga

zob. Jehuda he-Chasid (ok. 1150-1217)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand