Jubileuszy Księga

(hebr. Sefer ha-Jowlot, lub w skróconej formie – Jowel; jid. Jojwł), zwana też Małą Księgą Rodzaju, Apokalipsą Mojżesza, Testamentem Mojżesza, Księgą córek Adama, Życiem Adamaksięga zaliczana do pseudoepigrafów (apokryfy i pseudoepigrafy); stanowi rodzaj komentarza lub midraszu do biblijnej Księgi Rodzaju i pierwszych rozdziałów Księgi Wyjścia; przedstawia dzieje Izraela od czasów najdawniejszych, aż do Mojżesza. Została napisana w formie anielskiego objawienia, udzielonego Mojżeszowi. Swą nazwę zawdzięcza zastosowanej przez autora periodyzacji, który podzielił dzieje Izraela na siedem siedmioletnich cykli (jubileuszy). J.K. została spisana w języku hebrajskim w końcu II w. p.n.e., zachowała się w całości jedynie w tłumaczeniu na język etiopski, zaś we fragmentach – w tłumaczeniu greckim, łacińskim, i syryjskim; w Qumran odnaleziono jej fragmenty w języku hebrajskim. Fakt, iż księga ta znajdowała się pośród pism qumrańskich, może wskazywać, że pochodziła ze środowiska esseńczyków. (Zob. też jubileuszowy rok; kalendarz żydowski)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem