Jozuego Księga

(hebr. Jehoszua) – w kanonie Biblii Hebrajskiej pierwsza pośród czterech historycznych ksiąg, tzw. Proroków Wcześniejszych (Prorockie Księgi), przypisywana Jozuemu; dzieli się na dwie części: pierwsza, której akcja rozpoczyna się po śmierci Mojżesza, opisuje podbój Kanaanu, druga – jego podział między Dwanaście Plemion Izraelskich. Kończy ją mowa pożegnalna Jozuego, uważana za jego duchowy testament. Według tradycji żydowskiej, Jozue sam napisał tę księgę, zaś arcykapłan Eleazar, a później jego syn, dokonali w niej uzupełnień. Część badaczy Biblii uważa, że J.K. stanowi kontynuację Pięcioksięgu, i została oparta na tych samych co on źródłach, dlatego niekiedy nazywają ją Szóstą Księgą. Prace nad nią miały się zakończyć na krótko przed zburzeniem Pierwszej Świątyni Jerozolimskiej.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem