Jozue (Jezue, Józef) Moszkowicz

(XVI w.) – inżynier wojskowy wyniesiony do rangi sekretarza królewskiego, za zasługi dla armii polsko-litewskiej; organizator handlu hurtowego towarami leśnymi i zbożem na szlaku Ukraina – Prusy Królewskie. Podczas wyprawy Jana II Kazimierza przeciw armii carskiej w 1663-1664, J.M. oddał znaczne usługi armii polsko-litewskiej, kiedy to podczas przeprawy przez Dniepr zatonęła znaczna część artylerii polskiej, a podmokłe brzegi rzeki uniemożliwiły jej wydobycie. Zadanie uratowania broni ciężkiej monarcha powierzył przebywającemu w obozie królewskim żydowskiemu inżynierowi. Dzięki inwencji wojskowej i talentowi inżynierskiemu, J.M. uporał się z powierzonym mu zadaniem. W nagrodę został podniesiony do rangi sekretarza królewskiego, a także zezwolono mu umieścić w domu godło królewskie, które miało go chronić od kwaterunków wojskowych. Jan II Kazimierz zapewnił też J.M. i jego bratu, Aronowi Oszyjowiczowi, którego mianował faktorem, prawo swobodnego handlu na Ukrainie i w Prusach Królewskich, oraz zwolnienie od ceł. Obaj bracia umiejętnie wykorzystali swe uprawnienia. Wywozili z Ukrainy produkty leśne i zboże do Gdańska i Torunia, a stamtąd przywozili towary zagraniczne.

Autor hasła: Maurycy Horn

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand