Josef ben Szem Tow ben Josef ibn Szem Tow

(XV w.) – uczony w Piśmie, filozof. Cieszył się poważaniem na dworze władców Kastylii, prowadził dysputy religijne z uczonymi chrześcijańskimi. Komentował pisma Arystotelesa. W odróżnieniu od wcześniejszych arystotelików żydowskich, uważał, że do świętości nie prowadzi wiedza filozoficzna, lecz przestrzeganie zasad Tory. Napisał dzieło filozoficzne o przeznaczeniu człowieka K(e)wod Elohim.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand