Josef ben Izaak (Icchak) ha-Lewi

zw. Józefem z Litwy (1580 lub 1590 Litwa – ? Grodno) – filozof religii, talmudysta. Młodość spędził w Pradze, gdzie zdobył wykształcenie religijne oraz zapoznał się z filozofią żydowską i chrześcijańską, a następnie został wykładowcą religii i filozofii. W pracy Gibeat ha-More (1611), wydanej przez Jom-Tow Lipmanna ben Natana ha-Lewiego Hellera, z własnymi glosami, poddał krytyce niektóre wywody Majmonidesa z More newuchim, z punktu widzenia racjonalizmu. Praca wywołała kryt. odzew zwolenników Majmonidesa, na których zarzuty J. ben I. ha-L. odpowiedział w broszurze pt. Ktonet Pas(s)im (1614), będącej syntezą poglądów, zawartych w More Newuchim.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand