Jose ben Jose

(IV, V bądź VII w. n.e.) – jeden z najstarszych znanych poetów liturgicznych, zwanych pajtanim (por. pij(j)ut) i najstarszy, który znany jest z imienia. Żył i tworzył w czasach, gdy twórcy nie uwieczniali swych imion w akrostychach bądź w inny sposób. Wiemy jedynie, że pochodził z Palestyny. Saadia ben Josef uznawał go za najważniejszego wśród sławnych poetów. Natomiast brak informacji o nim i nawet nie można określić z całą pewnością, kiedy żył i tworzył. Kilka jego wierszy stało się popularnymi modlitwami w rycie sefardyjskim, a parę z nich weszło także do rytu aszkenazyjskiego. Wśród nieopublikowanych tekstów, odnalezionych w genizie kairskiej synagogi, prawdopodobnie znajdują się również utwory tego autora.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand