Jonasz z Kazimierza pod Krakowem

(XVI w.) – ceniony dostawca towarów na dwór króla Zygmunta II Augusta. Na przeł. lat 40. i 50. XVI w. zaopatrywał kuchnię królewską w pieprz, szafran, imbir i marynaty ze słonych ryb; dostarczał też drogie zagraniczne tkaniny. Administracja dworska kupiła u niego dużą partię adamaszku, aksamitu oraz sukien angielskich i miśnieńskich. Największe sumy J. z K. pod K. uzyskiwał za sprzedawane dworowi kosztowne futra. W 1549 kupiono u niego 40 skórek czyli sorok soboli, które wysłano jako dar dla króla węgierskiego i czeskiego Ferdynanda I oraz futra sobolowe gorszej jakości, przeznaczone na przeróbki; 13 soroków soboli przekazano jako dar dla posłów tatarskich, 2 wydano jednemu z Hozjuszy, a 6 podarowano sułtanowi turec. Sulejmanowi II. Resztę przechowywano w skarbcu królewskim. W 1553 J.z K. pod K., wraz ze swym wspólnikiem Żydem kazimierskim Izraelowiczem, uczestniczył w misji handlowej do Wiednia i Wenecji, finansowanej przez skarb królewski dla zakupu towarów, zamówionych przez dwór.

Autor hasła: Maurycy Horn

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand