Jonasz, [Prorok]

(hebr. Jona ha-Nawi, od: jona = gołębica; jid. Jojne Hanowi) (VIII w. p.n.e.) – jeden z tzw. Proroków Mniejszych, żyjący za czasów panowania króla Jeroboama II; syn Amittaja. Pochodził z okolic Nazaretu lub Tyberiady. Przepowiedział królowi rozszerzenie granic Królestwa Północnego (2 Krl 14,25). O niezwykłych losach J. opowiada biblijna Księga Jonasza.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand